Mar 02

Seboreja, psorijaza, gljivice i polne bolesti

Klinika Magičnog bilja (Elektronski časopis Magično bilje): Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, član Američke i Evropske dermatološke akademije i dugogodišnji načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA Možemo li danas da izlečimo neku kožnu bolest koja je nekada bila neizlečiva? Zašto više bolujemo iako su uslovi […]

Jul 10

Eritemski lupus

Eritemski lupus

Simpozijum Eritemski lupus – izazov za definisanje, klasifikaciju i lečenje Na sajt SLD postavljeno 6. jun 2017. od strane V. Radak Beograd, svečana sala dekanata Medicinskog fakulteta, Dr Jovana Subotića 8. Organizatori: prof. dr Marina JOVANOVIĆ i prof. dr Đorđije KARADAGLIĆ, AMN SLD. Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1543/17 za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare […]

Jul 10

Psorijaza – šta je značajno znati?

Psorijaza – šta je značajno znati?

Psorijaza je često, hronično i upalno oboljenje . Javlja se u celom svetu , a prevalenca u Evropi je 1-3%, zavisno od ispitivane populacije. Za ispoljavanje bolesti značajni su poligenska predispozicija i uticaj faktora okoline , kao što su trauma, infekcije ili lek. Ako osoba ima gensko opterećenje za psorijazu, ali nema patoloških promena na […]

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza