May 07

Aktinična keratoza

Aktinična keratoza

Savremeni koncept: Aktinična keratoza je neoplazma sastavljena od proliferacije aberantnih keratinocka, ograničena na epiderm. Mnogi autori je smatraju početnim spinocelularnim karcinomom. Više od 40% metastaza spinocelularnog karcinoma počinje kao aktinična keratoza.

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza