Jul 10

Psorijaza – šta je značajno znati?

Psorijaza – šta je značajno znati?

Psorijaza je često, hronično i upalno oboljenje . Javlja se u celom svetu , a prevalenca u Evropi je 1-3%, zavisno od ispitivane populacije. Za ispoljavanje bolesti značajni su poligenska predispozicija i uticaj faktora okoline , kao što su trauma, infekcije ili lek. Ako osoba ima gensko opterećenje za psorijazu, ali nema patoloških promena na […]

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza