Eritemski lupus


Simpozijum Eritemski lupus – izazov za definisanje, klasifikaciju i lečenje
Na sajt SLD postavljeno 6. jun 2017. od strane V. Radak

Beograd, svečana sala dekanata Medicinskog fakulteta, Dr Jovana Subotića 8.

Organizatori: prof. dr Marina JOVANOVIĆ i prof. dr Đorđije KARADAGLIĆ, AMN SLD.

Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-1543/17 za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare sa 4 boda za učesnike.

eritemski-lupus

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza