Helicobacter pylori i hronična urtikarija


POSTOJI LI UZROČNO-POSLEDIČNA VEZA?

helicobacter-pylori-hronicna-urtikarija

Hronična idiopalska urlikanja (HIU) se definiše skoro svakodnevnom pojavom urtika u trajanju od najmanje 6 nedelja, pri čemu uzrok ostaje neotkriven. Evropska Akademija za Alergologiju I Kliničku Imunologiju ne odvaja HIU od hronične urtikarije (HU) s obzirom na postojanje velikog broja različitih uzroka koji mogu izazvati HU. Hronićne aktuclne ali i latentne infekcije se navode kao jedan od najčešćih faktora koji pokreću HU. U oko 70% slučajeva, sanacijom infekcije dolazi do nestanka HU. U literaturi su podaci dosta šaroliki, čak kontroverzni, kada je uzročnik infekcije u pitanju. Objavljena je studija u kojoj je infekcija izazvana sa Helicobacter pvlori u obliku gastritisa bila prisutna kod 60% osoba sa HU koje su imale infekciju.

Infekcija izazvana Gram-negativnom bakterijom Helicobacter pvlori (Hp) je jedna od najčešćih infekcija i smatra se daje više od polovine ukupne svetske populacije inficirano. Kliničke manifestacije su različite i zavise kako od osobina uzročnika lako i od genetske predispozicije inficirane osobe.

Lako se prevalencija (Hp) inficiranih među obolelim od HU (24-70.58%) značajno ne razlikuje od prevalencije među inficiranim bez HU, dokazano je da ona može izazvati HU kod oko trećine pređi sponiranih osoba.

Da Hp infekcija nije okultna infekcija u HU govori podatak daje u jednoj seriji obolelih od HU izazvala simptome gastritisa kod svih inficiranih. Preporuka o potrebi eradikacije Hp infekcije kod oboleli od HU mora biti zasnovana na činjenicama. Utvrđeno je da su Šanse za izlečenje HU statistički značajno veće kod onih osoba kod kojih je Hp infekcija uspešno sanirana. Lečenje ovih osoba antibioticima treba da se sprovede, ali pri lome treba tragati i Ieciti i druge uzroke koji mogu biti istovremeno prisutni. Treba znati da će lečenje samo aktivne infekcije dovesti u oko trećine lečenih do nestajanja HU. Recidive infekcije treba pravovremeno otkrili i lečiti. Može se zaključiti da infekcija izazvana sa Helicobacter pvlori može pokrenuti hroničnu urtikariju i da svaku osobu kod koje je utvrđena aktivna infekcija treba uputiti gastroenterologu. U daljem timskom radu blagovremeno otkrivanje i lečenje recidiva infekcije predstavlja postulat.

HELICOBACTER PYLORI AND CHRONIC URTICARIA: IS THERE A CAUSE-CONSEQUENCE RELATIONSHIP?

Faculty of Medicine, University of Podgorica, Montenegro; 2Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Clinical Centre of Vojvodina, Serbia;

Đorđije Karadaglić, Marina Jovanović

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza