Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza


lichen-sclerosus-hronicna-upalna-dermatoza

Hronična upalna dermatoza /sažetak iz naučnog rada/

Lichen sclerosus (LS) je hronična upalna dermatoza, lokalizovana uglavnom u anogenitalnoj regiji, praćena svrabom, atrofi jom i sklerozom. Progresivno destruktivno ožiljavanje u genitanom lihenu sklerozus (GLS) može dovesti do prekrivanja klitorisa kod žena i fi moze kod muškaraca. Postoji povećan rizik za genitalni kancer. U praksi se dešavaju previdi zbog nedijagnostikovanja spinocelularng karcinoma na mestu lezija. Remisije su retke, kod lečenih do 16%. Lečenje GLS je dugotrajno, nema izlečenja, ali je moguće postići značajno poboljšanje. Brojna terapijska sredstva primijenjuju su za lečenje GLS, nažalost, broj kontrolisanih studija je mali a dobijeni rezultati se odnose na kontrolu simptoma, ali ne i na progresiju bolesti i pojavu ožiljavanja. Urađena je metaanaliza na sedam randomizovanih kontrolnih studija koje su se odnosile na lokalnu terapiju GLS. Analiza je obuhvatila ukupno 249 lečenih pacijenata i šest lokalnih preparata: klobetazol propionat, mometazon furoat, testosteron, dihidrotestosteron, progesteron i pimekrolimus. Topijski kortikosteroidi, klobetazol propionat 0,05% (jako potentan) i mometazon furoat 0,05% (potentan), u odnosu na placebo pokazali su se značajno efi kasnijim. Pimekrolimus 1% krem u komparaciji sa klobetazol propionatom 0,05%, pokazao je sličnu efi kasnost. Oba preparata su se pokazala efi kasnim u lečenju GLS: nije utvrđena statistički značajna razlika u njihovoj efi kasnosti kada su kupiranje pruritusa i pečenja/ bola u pitanju. Efi kasnim u lečenju GLS pokazao se i takrolimus u obliku 0,1% masti. Topijski androgeni i progesteron nisu ispoljili značajnu efi kasnost. Topijski tretinoin i kalcipotriol mogu dati poboljšanje, ali i iritaciju, pa se retko primenjuju u lečenju GLS. Druga terapijska sredstva koja se primenjuju u GLS su fototerapija (UVA-1 rays), metotreksat, retinoidi, ciklosporin, stanazolol, hidroksihlorokvin, kalcitriol, laseri i fotodinamička terapija, ali je broj lečenih ovim preparatima mali da bi se donosili temeljni zaključci. Hirurška intervencija kao primarni oblik lečenja GLS nije indikovana.

Zaključak. Lečenje GLS treba sprovoditi kroz dve faze, uvođenjem u remisiju i održavanjem postignutog efekta; u lokalnoj terapiji treba koristiti jako potentne kortikosteroide jedanput dnevno tokom tri meseca, zatim dvaput nedjeljno, ili dvaput dnevno 4 do 6 nedelja, a potom dvaput nedeljno. Da li u održavanju postignutog učinka treba primenjivati superpotentne ili potentne topijske kortikosteroide mišljenja su različita; potrebno je dugotrajno praćenje ovih bolesnika, više godina, mada ne postoji saglasnost koje parametre treba procenjivati; najčešće se procena efi kasnosti leka svodi na praćenje simptoma.

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza