Pruritus – šta ima novo?


pruritus

Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva organizovala je edukativni skup:

PRURITUS – ŠTA IMA NOVO?

Beograd, 14.09.2012

Svečana sala dekanata Medicinskog fakulteta, Dr Jovana Subotića 8

Skup je akreditovan

P R O G R A M

Otvaranje skupa i pozdravna reč predsednika Akademije medicinskih nauka SLD prof.dr Pavla Milenkovića

Neurofiziologija pruritusa
Prof. dr Olivera Stanojlović

Epidemiologija i klasifikacija pruritusa
Prof. dr Marina Jovanović

Pruritus kod upalnih i autoimunskih bolesti u dermatologiji
Prof. dr Miloš Pavlović

Pruritus kod urtikarije
Mr sc med. Aleksandra Petrović

Analni i vulvarni pruritus
Prim. dr Alma Krdžović Marjanović

Pruritus u internoj medicini
Prof. dr Đorđije Karadaglić

Pruritus kod dece
Doc. dr Danijela Đobrosavljević Vukojević

Pruritus izazvan lekovima
Dr Vesna Mikulić

Psihogeni pruritus
Mr sc med. Srđa Zlopaša, doc dr Nada Marić

Opšti principi sistemske terapije pruritusa
Prof. dr Ivana Binić

Opšti principi lokalne terapije pruritusa
Prof. dr Dragan Jovanović

DISKUSIJA

Izlazni test

Koktel

Prof. dr Đorđije Karadaglić, dermatovenerolog; napisao kapitalno delo Dermatologija u dva toma; Prof. dr Špiro Radulović mikrobiolog i mikolog.

Postovi u slici

 • Eritemski lupus
 • Psorijaza – šta je značajno znati?
 • Značajno priznanje SLD
 • Dvotomna knjiga Dermatologija
 • Stručni tim
 • Medicinske usluge
 • Lichen sclerosus – hronična upalna dermatoza
 • Pruritus – šta ima novo?
 • Koža sve pamti, sunce da ili ne
 • Bolesti sluzokože usne duplje – Šta je novo?
 • Aktinična keratoza